03/11/2014

"A MULHER QUE VENCEU DON JUAN" - De Vrouw Die Don Juan Versloeg, por Maria Van der Bent

A MULHER QUE VENCEU DON JUAN
De Vrouw Die Don Juan Versloeg

Ter nagedachtenis aan mijn ouders
LA DONNA È MOBILE
Heimwee heb ik alleen naar de zee. Naar het zeezicht van Foz. Hoezeer ik ook denk dat het dezelfde Atlantische Oceaan is, beleef ik deze hier, die ik uit het raam van Monte da Caparica zie, niet als de mijne. De Foz was iets anders.
De Foz was echt iets anders, zo bekeken vanuit dat nieuwe huis dat het afgelopen jaar mijn dagen vulde met winkelen op zoek naar de juiste siervoorwerpen voor de juiste plek. Hoeveel ik ook holde, hoezeer ik me ook uitsloofde, toch zou ik nooit iets vinden dat bij Amaro in de smaak zou vallen. Prachtig, maar ..... Híj kon wel goed kiezen. Of dacht dat ie dat kon. Nooit was er iets perfect, behalve het werk dat uit zijn precieze handen van de plastische chirurg kwam.
Ik heb altijd gevoel voor detail gehad, waarschijnlijk als een uitvlucht uit het wezenlijke, uit datgene wat me in werkelijkheid verontrust. Ik heb altijd een afleiding nodig gehad, een ieder verschaft zich zijn opluchting naar vermogen. Op dit moment denk ik aan de planten op m’n balcon, uitgedroogd, verschrompeld uit dorst naar mijn gesprekken met ze. Ik heb heimwee naar het balkon. Niet zozeer naar het grote huis, waar ik verdwaalde, wit en steriel, bloedmooi zoals Becas zei, bloedmooi zei ik, voor een langzame dood zonder hoop op verandering van leven. Zij kon dat niet begrijpen. Ik kon dat niet verduidelijken.
Synopsis:

“De Vrouw Die Don Juan Versloeg” bevat in het fictieve plot drie personages met een donjuanesk karakter. Amaro Fróis is een plastisch chirurg, die in vrouwen wraak zoekt op zijn duister verleden; Manaças, een serial lover, onderdrukt een verboden gedrevenheid; Joana verzamelt de mannen van haar vriendinnen. De drie zullen worden verslagen: de eerste door een vrouw die hij onderschatte; de tweede door het ware object van zijn onderdrukt verlangen; de derde door een gevangene, wiens partner zij verleidde. De hoofdpersoon, Sara Dornelas, ontsnapt aan de dood, vindt de ware liefde en vervult een oude droom door het volgen van een studie. Twee bijzondere personen, de psycholooge Lúcia en Paulo, een commissaris van politie, spelen een beslissende rol in de ontmanteling van een wijd vertakt crimineel netwerk en in de bestraffing van de misdadigers, die verenigd zijn door een niet bekende bloedverwantschap. Gedragen door levendige, soms dramatische, soms humoristische dialogen, vindt de actie op meerdere locaties plaats. Het realistische effect wordt versterkt door de introductie van echt bestaande personen, die met de fictieve personages een samenspel voeren. Ondertussen wordt in Kopenhagen door Manuela, een jonge doctoranda en nichtje van Doña Juana, een proefschrift over het “Dagboek van een Verleider” van Kierkegaard voorbereid, welke zij met succes verdedigt. Op deze wijze worden op het theoretisch vlak, de kronkels van het verlangen qua actieniveau verspiegeld en is een sfeer van suspense tot aan de laatste bladzijde van de roman gegarandeerd.

Sem comentários:

Enviar um comentário